Mobirise
Mobirise

POSTGRAU ACOMPANYAMENT A LES FAMILIES 0-3 EN XARXA.

CURS 2022 - 2023

Aquesta formació pretén oferir una mirada holística perquè els professionals puguin fer un millor acompanyament  a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, des d’un vessant reflexiu i una vocació professionalitzadora. 

L'objectiu és assolir una formació teòrico-pràctica de l’etapa 0-3 des del punt de vista dels infants, dels progenitors i de l’entorn, incidint en el rigor i la profunditat conceptuals, una mirada innovadora i crítica, i la interdisiciplinarietat en la construcció del coneixement.

10 ANYS DEL MÀSTER EN CRIANÇA 0 - 3 
ACOMPANYAMENT A LES FAMILIES EN XARXA
DIVENDRES 11/11/2022


JORNADA LA CURA DE LA PETITA INFÀNCIA POLÍTIQUES PÚBLIQUES I SERVEIS DE SUPORT A LES FAMÍLIES 0-3

Amb motiu dels 10 anys del Màster en Criança 0-3 i acompanyament a les famílies en xarxa hem volgut propiciar una reflexió al voltant de la primera etapa de la vida per tal de visibilitzar les necessitats de les famílies amb infants de 0 a 3 anys i fer evident la prioritat de polítiques socials per aquest període del cicle vital. Entre altres mesures, cal avançar en la implementació d’una xarxa pública de serveis de suport a les famílies que garanteixi l’existència d’un Espai familiar de criança de la petita infància a cada poble i a cada barri de les nostres ciutats.

MÀSTER = POSTGRAU 1 + POSTGRAU 2

El Màster criança 0-3 s’estructura en dos Postgraus independents, però alhora complementaris.

Mobirise

POSTGRAU EN 

Acompanyament a les famílies  0-3 en xarxa
El marc de l’acompanyament
Rol dels professionals
Treball en grup i treball en equip
Emprenedoria
Experiències i recerca 

POSTGRAU EN 

Criança 0-3 i
benestar familiar

El marc de la criança
La construcció del vincle
L’entorn
Gestió en xarxes
Experiències i recerca 

AMB EL RECONEIXEMENT DE


Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya 
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya

CONTACTE

Versió 12.3 Actualitzada novembre 2022 By danicrack

Created with ‌

Offline Website Builder